Skip links

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nesta web coidamos os datos persoais de quen a visite. A túa privacidade é importante para nós. Os menores de trece anos, necesitarán o consentimento dos seus pais ou titores para interactuar coa web. Esta Política de Privacidade está suxeita ás modificacións necesarias para axustala ás esixencias lexislativas vixentes, polo que é recomendable que sexa revisada periodicamente. Será aplicable a todos aqueles usuarios que decidan achegar os seus datos en calquera dos servizos da web.

https:// clubregatasperillo. com/ cumpre rigorosamente coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016. RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS teus DATOS PERSOAIS Identidade do Responsable: Fco. Javier Rodriguez Barros NIF: 32449238X Dirección: Avda. dás Americas, 33 Perillo, 15172 Correo electrónico: crperillo@yahoo.es Os datos persoais que sexan enviados a través de formularios da web recibirán o tratamento de datos correspondente a “Usuarios da web e subscritores”. MODO DE OBTENCIÓN DOS DATOS: os datos persoais tratados en https:// clubregatasperillo. com/ proceden da túa interacción como usuario da mesma e son recolleitos a través do formulario de contacto da propia web. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS: os datos trataranse coa finalidade de facilitarche o acceso a certas funcións da web, como permitirche obter información sobre os servizos que ofertamos ou atender ás túas solicitudes ou peticións. Aceptando esta Política, outórgasnos o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada para o fin descrito e xestionada de maneira adecuada, de acordo ao que se describe na presente Política de Privacidade. LEXITIMACIÓN: a base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento. Só se tratarán os datos estritamente necesarios para cumprir co fin descrito e en ningún caso trátanse categorías de datos especialmente protexidos. DESTINATARIOS: non se realizarán cesións a terceiros nin transferencias internacionais de datos, salvo nos casos que exista obrigación legal para a devandita cesión. COÑECE Os teus DEREITOS: como usuario da web, tes dereito a obter confirmación sobre o tratamento que reciben os teus datos por parte de https:// clubregatasperillo. com, e en concreto a: Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado. Solicitar a súa rectificación ou supresión. Solicitar a limitación do seu tratamento. Opoñerse ao tratamento. Solicitar a portabilidad dos datos. Poderás exercitar calquera destes dereitos ou solicitar máis información acerca deles na dirección de correo electrónico contacto@clubregatasperillo.com, indicando o motivo da solicitude e o dereito que desexas exercitar. Estes datos non serán utilizados para realizar perfís nin se realizarán accións automáticas cos mesmos. Os datos persoais que nos proporciones, conservaranse durante un prazo razoable que permita atender á función para a que foron recollidos. Con todo, poderás rectificar en calquera momento o teu consentimento, de modo que os teus datos serán eliminados. Mediante a aceptación da presente Política, declaras ser informado das condicións e tratamento que reciben os teus datos, e subscribes o disposto nesta Política de Privacidade.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies